תשע"ז

 דניאל טברסקי  Characterizing the Processes of Spatial Thinking that are Required for Navigation: The AR Sandbox as a Mediating Tool
לימור לופו וולנסקי  קיימות ותרבות הצריכה 
טליה שלומי תרומתם של מארגנים גרפיים למיזוג מקורות היסטוריים מרובים
תמר נוביק קידום למידה ברת קיימא בקרב מורים: טיפוח קהילת מעשה מוגברת טכנולוגיה למורים בתוך בית הספר
אלדר פל  לגיטימציה ל'דעת' שמקורה בניו מדיה בחינוך האקדמי בקהילות מסוגרות: מקרה החרדים בישראל
כרמית פיון טיפוח תרבות למידה מבוססת ערכים פנימיים במודל קהילות ידע וחקר ב'כיתה חכמה'
גיא חפץ למידה כהתפתחות של תרבות ברשתות של קהילות מעשה
 אילת שוחט השתתפות רב-שנתית של בתי ספר בתחרויות רובוטיקה ארציות כמקרה בוחן להתמדת חדשנות חינוכית בפרספקטיבה של רשתות חברתיות

תשע"ו

 ד"ר אורנית שגיא עיצוב ומחקר סביבות למידה משלבות טכנולוגיה המעודדות תרבות למידה מוכוונת ערכים פנימיים, ופיתוח מורים כמעצבים וכמעצבים-חוקרים; עיצוב לאנקלטורציה; האקולוגיה של השותפים השונים במדע אזרחי
 אסנת זוהר התפתחותם של ידע אינטואיטיבי, סנסורי-מוטורי ומושגי אודות הקשר הכימי מתוך פעילות בסביבת למידה מעוגנות-גוף מתפתחת ומתעצבת
חוה בן-חורין אברמסקי פיתוח אוריינות סוציו-מדעית בקהילות ידע וחקר בכתה חכמה
מיכל דביר     חשיבה על מודלים ומידול סטטיסטיים בקרב ילדים צעירים במסגרת חקר נתונים
סיגל סמון למידת כימיה בגישה מערכתית אמרג'נטית: דפוסי חשיבה ומרכיבים עיצוביים
עטר רון חשיבה על התפלגות אצל ילדים צעירים (כיתה ה'), בעת חקירה, הסקה ומידול של נתונים בסביבת חקר טכנולוגית
ענבל גילדין פיתוח היכולת הייצוגית של מורים  בעזרת התערבות פדגוגית ממוקדת  בסביבה עתירת טכנולוגיה


תשע"ה

 אילנה דובובי  The Pharmacology InterLeaved Learning (PILL) Environment: Simulation- and Model-based Learning among Nursing Students
 ג'קלין בזיל-שחר  Norm Emergence in Technology Enhanced Learning Communities
 מיטל אמזלג תפקידן של רשתות חברתיות בלמידה ובשילוב חברתי בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה
 נועה שפירא תהליכי אמפתיה אצל מורים ותלמידים יהודים כלפי ערבים בישראל בסביבת למידה מוגברת טכנולוגיה
 עדי קידרון

 Boundary Breaking for Interdisciplinary Learning
 קרן ארידור פיתוח חשיבה על הנתונים כמכלול אצל תלמידים צעירים המעורבים בתהליכי מידול בעת חשיבה הסקתית בלתי פורמלית
 שירי מור-הגני שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית