תשע"ו

 ד"ר אורנית שגיאעיצוב ומחקר סביבות למידה משלבות טכנולוגיה המעודדות תרבות למידה מוכוונת ערכים פנימיים, ופיתוח מורים כמעצבים וכמעצבים-חוקרים; עיצוב לאנקלטורציה; האקולוגיה של השותפים השונים במדע אזרחי
 אסנת זוהרהתפתחותם של ידע אינטואיטיבי, סנסורי-מוטורי ומושגי אודות הקשר הכימי מתוך פעילות בסביבת למידה מעוגנות-גוף מתפתחת ומתעצבת
חוה בן-חורין אברמסקי פיתוח אוריינות סוציו-מדעית בקהילות ידע וחקר בכתה חכמה
מיכל דביר    חשיבה על מודלים ומידול סטטיסטיים בקרב ילדים צעירים במסגרת חקר נתונים
סיגל סמוןלמידת כימיה בגישה מערכתית אמרג'נטית: דפוסי חשיבה ומרכיבים עיצוביים
עטר רוןחשיבה על התפלגות אצל ילדים צעירים (כיתה ה'), בעת חקירה, הסקה ומידול של נתונים בסביבת חקר טכנולוגית
ענבל גילדיןפיתוח היכולת הייצוגית של מורים  בעזרת התערבות פדגוגית ממוקדת  בסביבה עתירת טכנולוגיה


תשע"ה

 אילנה דובובי The Pharmacology InterLeaved Learning (PILL) Environment: Simulation- and Model-based Learning among Nursing Students
 ג'קלין בזיל-שחר Norm Emergence in Technology Enhanced Learning Communities
 מיטל אמזלגתפקידן של רשתות חברתיות בלמידה ובשילוב חברתי בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה
 נועה שפיראתהליכי אמפתיה אצל מורים ותלמידים יהודים כלפי ערבים בישראל בסביבת למידה מוגברת טכנולוגיה
 עדי קידרון

 Boundary Breaking for Interdisciplinary Learning
 קרן ארידורפיתוח חשיבה על הנתונים כמכלול אצל תלמידים צעירים המעורבים בתהליכי מידול בעת חשיבה הסקתית בלתי פורמלית
 שירי מור-הגנישיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית